[ REPLACE ME ]

You are not logged in. (Login)
Skip LoginSkip Main Menu

Main Menu

Skip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Mod pembelajaran PPG melibatkan pengintegrasian antara Pembelajaran Kendiri, Pembelajaran Bersemuka dan Pembelajaran Atas Talian. Portal ini membolehkan pelajar:

  • Mengakses dan muat turun bahan pembelajaran seperti modul pembelajaran, soalan tugasan, nota pensyarah dan bahan rujukan yang membantu pembelajaran anda
  • Berinteraksi dengan pensyarah melalui forum
  • Berkomunikasi dengan Mentor
  • Berkongsi pengalaman pembelajaran dengan pelajar lain
  • Mendapat maklumat terkini atau berita terkini

Site news

Picture of System Administrator
Peperiksaan Semula Kod Kursus EDU3093
by System Administrator - Tuesday, 26 May 2015, 03:21 PM
 
Merujuk ke surat Rektor IPGM KP(IPG)S.8181/700/2/Jld. 5(73) bertarikh 25 Mei 2015 .....

Untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan, IPGM memutuskan bahawa peperiksaan bagi kod kursus tersebut perlu ditadbirkan semula, di semua IPG kampus seperti butiran berikut:-

Tarikh : 20 Jun 2015 (Sabtu)
Masa : 8.15 pagi - 10.45 pagi (2 1/2 jam)
Picture of System Administrator
Jadual Peperiksaan Mei 2015
by System Administrator - Monday, 18 May 2015, 02:47 PM
 
Untuk makluman dan tindakan yang berkenaan
Picture of System Administrator
Bengkel Akademik
by System Administrator - Friday, 8 May 2015, 08:53 AM
 
Sebagai langkah penambahbaikan untuk membantu pelajar-pelajar PPG buat persediaan untuk peperiksaan semester ini, Bengkel Akademik untuk Kursus Major untuk K1, K2, AK13, dan AK14 akan diadakan pada 9 Mei 2015 (Sabtu) di bilik Home Room masing-masing .

Sila ikut urutan masa seperti terdapat dalam jadual waktu sediada. Perubahan masa secara dalaman dibenarkan setelah dipersetujui oleh semua pihak.

Bengkel bermula pada jam 7.30 pagi seperti biasa.

Daripada Penyelaras PPG

Skip Upcoming Events

Upcoming Events

There are no upcoming events
Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 Today Tuesday, 26 May 26 27 28 29 30
31