Picture of System Administrator
Jadual Waktu Peperiksaan Bulan Mac 2016
by System Administrator - Monday, 7 March 2016, 02:59 PM
 

exam

Tarikh : 3 Mac 2016

Kepada :

Pelajar PISMP PJJ Ambilan Khas Januari 2013

Pelajar PISMP PJJ Ambilan Khas Mac 2014

Perkara : Jadual Waktu Peperiksaan Bulan Mac 2016

  1. Adalah di maklumkan bahawa tarikh jadual waktu Peperikaan Ulangan bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dan Pensiswazahan Guru Jarak Jauh (PISMP PJJ), rujukan KP(IPG) 8181/600/3 Jld. 3(21) telah ditetapkan pada 16 hingga 20 Mac 2016.
  2. Sila rujuk perincian jadual peperiksaan dari Unit Peperiksaan IPG Kampus Batu Lintang, Kuching.
  3. Sila hubungi Unit Peperiksaan IPG Kampus Batu Lintang, Kuching sekiranya ada pertanyaan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(TINGANG TRANG)

Penyelaras Program PISMP PJJ

Muat Turun: Salinan hardcopy